Hrvatski English Deutsch Български


O proizvodima

O proizvodima

Naši proizvodi se koriste za izolaciju mikroorganizama iz hrane, vode, okoliša, kliničkog materijala u humanoj i veterinarskoj medicini, predmeta opće uporabe, kao i za određivanje pokazatelja higijene i uzročnika kvarenja

U kratkom roku izrađujemo manje i veće serije različitih vrsta gotovih podloga, čime je našim korisnicima olakšana dnevna provjera podloga u dijagnostici.

Našim korisnicima osiguravamo visokokvalitetan proizvod, što postižemo zahvaljujući potpuno automatiziranoj proizvodnji i kontinuiranim praćenjem parametara kvalitete mikrobioloških podloga (boja, volumen, konzistencija, selektivnost, produktivnost, gubitak vode, održivost, sterilnost).

Gotove mikrobiološke podloge dostupne su u:

  1. petri zdjelicama promjera 60mm (pakiranje po 30 komada)
  2. petri zdjelicama promjera 90mm (pakiranje po 20 komada)
  3. boce od 100 ml; pakiranje 30 komada
  4. boce 250 ml; pakiranje po 10 komada
  5. epruveta: pakiranje po 20 epruveta

 

ce