Hrvatski English Deutsch Български


Katalog

Ukoliko ste zainteresirani da Vam napravimo ponudu, zahtjev za ponudom možete automatski generirati s naših stranica. Dovoljno je da u rubrici Katalog pored željenog proizvoda kliknete na link UBACITI. Proizvod će automatski biti dodan u pripremu za ponudu i red u kojem se proizvod nalazi postat će zelene boje. Kada ste dodali sve željene proizvode (s desne strane će Vam se pokazati broj dodanih proizvoda). U rubrici Upit za ponudu potom unesete željene količine, unesete kontakt podatke te kliknete na slanje zahtjeva. Vašu ponudu dobit će te u najkraćem mogućem roku.

Šifra Naziv Pakiranje PONUDA
50105398 MALT EXTRACT AGAR Ploče 90 mm UBACITI
53105397 MALT EXTRACT BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
50110660 MRS AGAR Ploče 90 mm UBACITI
53110661 MRS BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
504017382 MSE AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50105465 MACCONKEY AGAR Ploče 90 mm UBACITI
54105465 MACCONKEY AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
55105465 MACCONKEY AGAR Boce 10x200 ml UBACITI
52491014 MACCONKEY AGAR / BAIRD PARKER AGAR Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
50104029 MACCONKEY AGAR MUG Ploče 90 mm UBACITI
504016732 MACCONKEY AGAR N°2 Ploče 90 mm UBACITI
534016762 MACCONKEY BROTH (NEUTRAL RED) Epruvete 20x10 ml UBACITI
53105396 MACCONKEY BROTH (PURPLE) Epruvete 20x10 ml UBACITI
55105396 MACCONKEY BROTH (PURPLE) Boce 10x250 ml UBACITI
50109207 MACCONKEY SORBITOL AGAR Ploče 90 mm UBACITI
504016652 MANNITOL SALT AGAR Ploče 90 mm UBACITI
544016652 MANNITOL SALT AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
554016652 MANNITOL SALT AGAR Boce 10x200 ml UBACITI
534016662 MANNITOL SALT BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
504013202 m-CP AGAR BASE; MEMBRANE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS MEDIUM Ploče 60 mm UBACITI
534014612 m-ENDO BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
53105712 MRVP MEDIUM Epruvete 20x10 ml UBACITI
504014872 m-FAECAL COLIFORM AGAR Ploča 60 mm UBACITI
534014862 m-FAECAL COLIFORM BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
504015932 m-LES ENDO AGAR Ploče 60 mm UBACITI
50109878 MODIFIED SEMI-SOLID RAPPAPORT VASSILIADIS MEDIUM BASE (MSRV) Ploče 90 mm UBACITI
534021462 m-TRYPTIC GLUCOSE YEAST BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
544021462 m-TRYPTIC GLUCOSE YEAST BROTH Boce 10x100 ml UBACITI
50105437 MUELLER HINTON AGAR Ploče 90 mm UBACITI
58110293 MUELLER HINTON BROTH Epruvete 20x9 ml UBACITI
54110293 MUELLER HINTON BROTH Boce 10x100 ml UBACITI
50541742 MUELLER HINTON CHOCOLATE AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50541743 MUELLER HINTON BLOOD AGAR Ploče 90 mm UBACITI
55105878 MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH BASE Boce 10x200 ml UBACITI
53105878 MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH BASE ISO FORMULATION Epruvete 20x10 ml UBACITI
504016452 MALT AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50439011 MUELLER HINTON FASTIDIUS AGAR Ploče 90 mm UBACITI