Hrvatski English Deutsch Български


Katalog

Ukoliko ste zainteresirani da Vam napravimo ponudu, zahtjev za ponudom možete automatski generirati s naših stranica. Dovoljno je da u rubrici Katalog pored željenog proizvoda kliknete na link UBACITI. Proizvod će automatski biti dodan u pripremu za ponudu i red u kojem se proizvod nalazi postat će zelene boje. Kada ste dodali sve željene proizvode (s desne strane će Vam se pokazati broj dodanih proizvoda). U rubrici Upit za ponudu potom unesete željene količine, unesete kontakt podatke te kliknete na slanje zahtjeva. Vašu ponudu dobit će te u najkraćem mogućem roku.

Šifra Naziv Pakiranje PONUDA
53107661 LACTOSE BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
50107680 LACTOSE TTC AGAR WITH TERGITOL 7 Ploče 90 mm UBACITI
2147483647 LACTOSE SULFITE MEDIUM Epruvete 20x8 ml UBACITI
53111951 LISTERIA ENRICHMENT BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
561111951 LISTERIA ENRICHMENT BROTH Boce 10x90 ml UBACITI
562111951 LISTERIA ENRICHMENT BROTH Boce 10x200 ml UBACITI
53110398 LISTERIA FRASER BROTH BASE Epruvete 20x10 ml UBACITI
561110398 LISTERIA FRASER BROTH BASE Boce 10x90 ml UBACITI
562110398 LISTERIA FRASER BROTH BASE Boce 10x225 ml UBACITI
53110398 LISTERIA FRASER BROTH HALF CONCENTRATION Epruvete 20x10 ml UBACITI
561110398 LISTERIA FRASER BROTH HALF CONCENTRATION Boce 10x90 ml UBACITI
562110398 LISTERIA FRASER BROTH HALF CONCENTRATION Boce 10x225 ml UBACITI
50100427 LISTERIA SELECTIVE AGAR acc. to OTTAVIANI & AGOSTI; ALOA Ploče 90 mm UBACITI
57111640 LYSINE IRON AGAR Epruvete 20 kom, kosina UBACITI
53105400 LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM Epruvete 20x10 ml UBACITI
534015812 LT 100 BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
50107004 LISTERIA OXFORD AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50111755 LISTERIA PALCAM AGAR Ploče 90 mm UBACITI
56120888 LYSINE DECARBOXYLASE BROTH Epruvete 20x5 ml UBACITI