Hrvatski English Deutsch Български


Katalog

Ukoliko ste zainteresirani da Vam napravimo ponudu, zahtjev za ponudom možete automatski generirati s naših stranica. Dovoljno je da u rubrici Katalog pored željenog proizvoda kliknete na link UBACITI. Proizvod će automatski biti dodan u pripremu za ponudu i red u kojem se proizvod nalazi postat će zelene boje. Kada ste dodali sve željene proizvode (s desne strane će Vam se pokazati broj dodanih proizvoda). U rubrici Upit za ponudu potom unesete željene količine, unesete kontakt podatke te kliknete na slanje zahtjeva. Vašu ponudu dobit će te u najkraćem mogućem roku.

Šifra Naziv Pakiranje PONUDA
584012861 CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE Epruvete 20x9 ml UBACITI
504012852 CAMPYLOBACTER BLOOD AGAR BASE Ploče 90 mm UBACITI
52491011 CANDIDA AGAR / MACCONKEY AGAR Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
50110456 CANDIDA AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50116434 CIN AGAR BASE; YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE; SCHIEMAN'S CIN AGAR Ploče 90 mm UBACITI
54116434 CIN AGAR BASE; YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE; SCHIEMAN'S CIN AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
50197620 CETRIMIDE AGAR BASE; PSEUDOMONAS AGAR BASE Ploče 90 mm UBACITI
51197620 CETRIMIDE AGAR BASE; PSEUDOMONAS AGAR BASE Ploče 60 mm UBACITI
504013002 CHAPMAN STONE MEDIUM Ploče 90 mm UBACITI
504080001 CHROMALBICANS AGAR Ploče 90 mm UBACITI
52491060 CHROMALBICANS AGAR / MACCONKEY AGAR MUG Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
2147483647 C.L.E.D. MEDIUM Ploče 90 mm UBACITI
2147483647 C.L.E.D. MEDIUM Boce 10x100 ml UBACITI
52491005 C.L.E.D. MEDIUM / MACCONKEY AGAR Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
504013062 CLOSTRIDIUM BOTULINUM AGAR BASE Ploče 90 mm UBACITI
50111972 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AGAR BASE; PERFRINGENS SFP AGAR Ploče 90 mm UBACITI
54111972 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AGAR BASE; PERFRINGENS SFP AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
50110455 COLUMBIA AGAR Ploče 90 mm UBACITI
54110455 COLUMBIA AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
55110455 COLUMBIA AGAR Boce 10x200 ml UBACITI
2147483647 COLUMBIA CNA AGAR Ploče 90 mm UBACITI
52491006 COLUMBIA CNA AGAR / BLOOD AGAR SHEEP Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
50541136 COLUMBIA BLOOD AGAR Ploče 90 mm UBACITI
504013602 CZAPEK DOX AGAR Ploče 90 mm UBACITI
534013652 CZAPEK DOX BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
50541519 CHOCOLATE AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50541519 CHOCOLATE AGAR ENRICHED Ploče 90 mm UBACITI
52491016 CHOCOLATE AGAR ENRICHED / BLOOD AGAR SHEEP Ploče 90mm s pregradom UBACITI
50100950 CHROMOGENIC ENTEROCOCCI; E.C.O.A.GAR Ploče 90 mm UBACITI
51100950 CHROMOGENIC ENTEROCOCCI; E.C.O.A.GAR Ploče 60 mm UBACITI
51110426 C - EC AGAR Ploče 60 mm UBACITI
54110426 C - EC AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
504011142 CHROMOGENIC BACILLUS CEREUS AGAR BASE Ploče 90 mm UBACITI
504019681 CHROMOGENIC E.COLI; EC X-GLUC AGAR; TBX AGAR Ploče 90 mm UBACITI
514019681 CHROMOGENIC E.COLI; EC X-GLUC AGAR; TBX AGAR Ploče 60 mm UBACITI
524019681 CHROMOGENIC E.COLI AGAR / CHROMOGENIC COLIFORM AGAR Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
504055811 CHROMOGENIC E.COLI O157 AGAR Ploče 90 mm UBACITI
514055811 CHROMOGENIC E.COLI O157 AGAR Ploče 60 mm UBACITI
50100950 CHROMOGENIC ENTEROCOCCI; E.C.O.A.GAR Ploče 90 mm UBACITI
51100950 CHROMOGENIC ENTEROCOCCI; E.C.O.A.GAR Ploče 60 mm UBACITI
50110426 CHROMOGENIC COLIFORM AGAR Ploče 90 mm UBACITI
51110426 CHROMOGENIC COLIFORM AGAR Ploče 60 mm UBACITI
50100427 CHROMOGENIC LISTERIA AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50107500 CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR Ploče 90 mm UBACITI
52495350 CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR / HEKTOEN ENTERIC AGAR Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
52495351 CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR / XLD AGAR Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
50115122 CHROMOGENIC TRYPTONE BILE X-GLUC (TBX) AGAR Ploče 90 mm UBACITI
51116122 CHROMOGENIC TRYPTONE BILE X-GLUC (TBX) AGAR Ploče 60 mm UBACITI
54116122 CHROMOGENIC TRYPTONE BILE X-GLUC (TBX) AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
50549810 CHROMOGENIC URINE AGAR II Ploče 90 mm UBACITI
52499810 CHROMOGENIC URINE AGAR II/COLUMBIA CNA AESCULIN BLOOD AGAR Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
50409810 CHROMOGENIC URINE AGAR III; CLEAR Ploče 90 mm UBACITI
50409810 CHROMOGENIC URINE AGAR IV Ploče 90 mm UBACITI
50107620 CEOS PSEUDOMONAS AGAR (BAZA) (PSEUDOMONAS AGAR BASE) Ploče 60 mm UBACITI
504019612 CEOS PSEUDOMONAS AGAR F (PSEUDOMONAS AGAR F) Ploče 90 mm UBACITI
514019612 CEOS PSEUDOMONAS AGAR F (PSEUDOMONAS AGAR F) Ploče 60 mm UBACITI
504019622 CEOS PSEUDOMONAS AGAR P (PSEUDOMONAS AGAR P) Ploče 90 mm UBACITI
54107717 CEOS SELENIT BUJON SELENITE BROTH Boce 10x100 ml UBACITI
50433711 CHROMATOGENIC STREPTO B AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50142233 CHROMATOGENIC MRSA AGAR Ploče 90 mm UBACITI