Hrvatski English Deutsch Български


Katalog

Ukoliko ste zainteresirani da Vam napravimo ponudu, zahtjev za ponudom možete automatski generirati s naših stranica. Dovoljno je da u rubrici Katalog pored željenog proizvoda kliknete na link UBACITI. Proizvod će automatski biti dodan u pripremu za ponudu i red u kojem se proizvod nalazi postat će zelene boje. Kada ste dodali sve željene proizvode (s desne strane će Vam se pokazati broj dodanih proizvoda). U rubrici Upit za ponudu potom unesete željene količine, unesete kontakt podatke te kliknete na slanje zahtjeva. Vašu ponudu dobit će te u najkraćem mogućem roku.

Šifra Naziv Pakiranje PONUDA
50105267 BACILLUS CEREUS AGAR (MYP) Ploče 90 mm UBACITI
54105267 BACILLUS CEREUS AGAR (MYP) Boce 10x100 ml UBACITI
55105267 BACILLUS CEREUS AGAR (MYP) Boce 10x250 ml UBACITI
504011122 BACILLUS CEREUS AGAR (PEMBA) Ploče 90 mm UBACITI
544011122 BACILLUS CEREUS AGAR (PEMBA) Boce 10x100 ml UBACITI
50105406 BAIRD PARKER AGAR BASE Ploče 90 mm UBACITI
54105406 BAIRD PARKER AGAR BASE Boce 10x100 ml UBACITI
50401116 BAIRD PARKER AGAR pH 6.8 Ploče 90 mm UBACITI
50105418 BISMUTH SULPHITE AGAR Ploče 90 mm UBACITI
53112587 BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% MUG Epruvete 20x10 ml UBACITI
504012552 BRILLIANT GREEN AGAR Ploče 90 mm UBACITI
504012562 BRILLIANT GREEN AGAR MODIFIED Ploče 90 mm UBACITI
53105454 BRILLIANT GREEN BROTH 2% Epruvete 20x10 ml UBACITI
504012732 BROMOCRESOL PURPLE GLUCOSE AGAR Ploče 90 mm UBACITI
544012732 BROMOCRESOL PURPLE GLUCOSE AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
534012742 BRUCELLA BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
50110886 BLOOD AGAR Ploče 90 mm UBACITI
50110328 BLOOD AGAR N°2 Ploče 90 mm UBACITI
52491003 BLOOD AGAR SHEEP / MACCONKEY AGAR MUG Ploče 90 mm s pregradom UBACITI
50113825 BRAIN HEART INFUSION AGAR Ploče 90 mm UBACITI
54113825 BRAIN HEART INFUSION AGAR Boce 10x100 ml UBACITI
55113825 BRAIN HEART INFUSION AGAR Boce 10x250 ml UBACITI
58113825 BRAIN HEART INFUSION BROTH Epruvete 20x9 ml UBACITI
54113825 BRAIN HEART INFUSION BROTH Boce 10x100 ml UBACITI
55113825 BRAIN HEART INFUSION BROTH Boce 10x200 ml UBACITI
59113825 BRAIN HEART INFUSION BROTH Epruvete 20x3 ml UBACITI
53107228 BUFFERED PEPTONE WATER Epruvete 20x10 ml UBACITI
54107228 BUFFERED PEPTONE WATER Boce 10x100 ml UBACITI
562107228 BUFFERED PEPTONE WATER Boce 10x225 ml UBACITI
53110398 BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH Epruvete 20x10 ml UBACITI
53110582 BUFFERED SODIUM CHLORIDE PEPTONE SOLUTION Epruvete 20x10 ml UBACITI
54110582 BUFFERED SODIUM CHLORIDE PEPTONE SOLUTION Boce 10x100 ml UBACITI
55110582 BUFFERED SODIUM CHLORIDE PEPTONE SOLUTION Boce 10x200 ml UBACITI